• 32 S&W Long

    Magma 100 gr DE WC (6,7 g)


    TIPS:For best presisjon, sett den peneste enden ned i hylsa, og "sprue cut" enden opp.

    Kalibrering: .314

  • Test i skrustikke av 100 gr DE WC.